IPnetCOM Solutions

Ние работим за ВАС

Get Adobe Flash player

ИНТЕРФЕЙСИ

Технически характеристики и изисквания към интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към обществената далекосъобщителна мрежа на АЙПИнетКОМ ООД

Същност

Кратко описание на техническите характеристики на Ethernet тип интерфейсите, които се използват за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на АЙПИнетКОМ ООД
Предоставената информация има за цел да улесни използването и проектирането на крайни устройства и работната и функционална съвместимост с далекосъобщителната мрежа на АЙПИнетКОМ ООД.

 Описание на интерфейсите

1. Интерфейси за Интернет достъп
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers. Този интерфейс се използва за установяване на свързаността, чрез който крайния потребител може да има достъп до Интернет базираните услуги, предлагани в далекосъобщителната мрежа за пренос на данни на АЙПИнетКОМ ООД.

 

2. Медна преносна среда
Интерфейсите, които осъществяват тази свързаност на 10/100/1000 Mbps могат да работят в half или full duplex режим.
Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). Предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3.
1000BASE-T е гигабитов Ethernet стандарт, използващ медна преносна среда. В съответствие е с IEEE 802.3ab стандарта.
Описаните по-горе интерфейси за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или мъжки), в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

3. Интерфейси за безжичен достъп
Безжичното оборудване използвано за достъп в мрежата на АЙПИнетКОМ ООДотговаря на стандарта IEEE 802.11 в разновидностите му 802.11а, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

 


Стандарт за отдалечено захранване, отговарящ на IEEE 802.3af-2003.

4. Допълнителни бележки
Логическите интерфейси за връзка са: Internet Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Point to point protocol over Ethernet (PPPoE) по RFC 791, RFC 2132, PFC 2516. Използваните комутаторни Ethernet крайни устройства трябва да разполагат с динамична таблица за MAC адреси с поне 2К записи.

5. Електромагнитна съвместимост на интерфейсите
Използваното мрежово оборудване, свързано с пускането в експлоатация на гореизброените интерфейси, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.
• БДС EN 55022 (CISPR 22) – електромагнитни смущения
• БДС EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – електромагнитни шумоустойчивост
• БДС EN 60950 (IEC950) – безопасност