IPnetCOM Solutions

Ние работим за ВАС

Get Adobe Flash player

 

Параметри за качество на предоставяните услуги към чл. 11 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения за 2023 г.
          ITU-T Y.2617
Услуги,
предоставяни чрез:
Параметър Измерване Мерна единица Стойност ITU-T Y.2617
Фиксирана мрежа Време за първоначално свързване към мрежата

(Supply time for initial connection)
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките дни 2 ITU-T Y.2617
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата % 98 ITU-T Y.2617
дни   ITU-T Y.2617
Фиксирана мрежа Процент повреди на линията за достъп

(Fault rate per access line)
Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии % 3 ITU-T Y.2617
Фиксирана мрежа Време за отстраняване на повреди
(Fault repair time)
Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии часове 2 ITU-T Y.2617
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента % 98 ITU-T Y.2617
Достъп до интернет през фиксирана мрежа Двупосочно закъснение
(Delay)
Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата 10 ms ITU-T Y.2617
Достъп до интернет през фиксирана мрежа Колебание на закъснението
(Delay variation/Jitter)
Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време 4 ms ITU-T Y.2617
Достъп до интернет през фиксирана мрежа Загуба на пакети (Packet loss) Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време 0,05 % ITU-T Y.2617